Nghiên cứu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam xuất bản số tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế

16/01/2018

Mới đây, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã lần đầu tiên xuất bản Tạp chí phiên bản tiếng Anh có tên là Vietnam Science and Technology (VISTECH). Đây là kết quả của Đề tài “Nâng cấp Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện.

Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học – Eureka lần XIX năm 2017

16/01/2018

Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học – Eureka lần XIX năm 2017

Vấn để bảo tồn giá trị văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên trong hoạt dộng Du lịch

28/09/2017

Vấn để bảo tồn giá trị văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên trong hoạt dộng Du lịch - Nguyễn Phước Hiền

Hội thảo khoa học về Du lịch được tổ chức tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

23/08/2017

Chiều 16/11/2016, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) đã tổ chức họp giao ban định kỳ với sự tham gia của đầy đủ thành viên trong Ban Chấp hành.