Đại học

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

16/01/2018

Trong những năm qua ngành du lịch có những bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quanh quốc tế đạt 10,2% năm, khách du lịch nội địa đạt 11,8% năm. Năm 2016 số lượng khách du lịch quốc tế đạt 10 triệu lượt người, tăng hơn 4,3 lần so với năm 2001, đóng góp trực tiếp vốn đạt 6,8% GDP cả gián tiếp và lan tỏa đạt 14% GDP.

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

16/01/2018

Trong nền kinh tế - xã hội hiện đại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là một trong những ngành học dẫn đầu về nhu cầu nhân lực, có mức lương cao. Theo đó, học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trở thành xu thế lựa chọn của khá nhiều bạn trẻ.

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

16/01/2018

Nói một cách dễ hiểu, Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn sao cho hiệu quả và hợp lý nhất. Ngành này đặc biệt phù hợp với những bạn năng động, nhạy bén trong công việc, có khả năng quan sát nắm bắt tâm lí khách hàng, xử lí tình huống tốt trong những trường hợp khẩn cấp và đặc biệt phải có đam mê, nhiệt huyết trong công việc.