Văn hóa Việt Nam & văn hóa Trung Hoa

Ngày đăng: 17/05/2019

Khi nhìn vào lịch sử vận động và phát triển của các nền văn hóa trên thế giới, ta thấy một nền văn hóa sẽ ngày càng tàn lụi và chết đi nếu không có sự tiếp xúc, giao tiếp với các yếu tố ngoại sinh. Phan Ngọc đã nhận định: “Không có văn hóa tự lực cánh sinh. Không có văn hóa tự túc” .


Khi nhìn vào lịch sử vận động và phát triển của các nền văn hóa trên thế giới, ta thấy một nền văn hóa sẽ ngày càng tàn lụi và chết đi nếu không có sự tiếp xúc, giao tiếp với các yếu tố ngoại sinh. Phan Ngọc đã nhận định: “Không có văn hóa tự lực cánh sinh. Không có văn hóa tự túc”

Văn hóa Việt Nam & văn hóa Trung Hoa

Văn hóa Việt Nam

Trong lịch sử phát triển của mình, đất nước Việt Nam với điều kiện địa lý, xã hội và lịch sử đặc trưng đã hình thành nên một nền văn hóa mà trong quá trình phát triển luôn thấy diễn ra những sự tiếp xúc, giao lưu và biến đổi. Từ rất sớm, văn hóa Việt đã giao lưu với các nước trong khu vực, Ấn Độ, Trung Hoa…; sau đó là với các nước phương Tây (Pháp, Mĩ, Liên Xô…).

Văn hóa Trung Hoa vào Việt Nam cùng với âm mưu về chính trị, cùng với đao kiếm cho nên lẽ dĩ nhiên ban đầu đã gặp phải sự đối kháng kịch liệt của đại đa số nhân dân. Về sau, người Việt mới bắt đấu tiếp nhận một cách dè dặt, có chọn lọc để rồi Việt Nam hóa những yếu tố văn hóa bên ngoài. Mặc dù, thời Bắc thuộc kéo dài hơn một nghìn năm. Tuy nhiên, mãi đến cuối thời kì Bắc thuộc và bước sang thời kì độc lập thì văn hóa Trung Hoa mới thực sự có những ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa Việt.

Văn hóa Việt Nam & văn hóa Trung Hoa

Văn hóa Trung Hoa

Sự giao lưu tiếp biến với văn hóa Trung Hoa diễn ra trên nhiều phương diện nhưng tiêu biểu nhất là Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo Đại thừa Bắc tông. Nho giáo là sự tổng hợp những tư tưởng, triết lý, luân lý, đạo đức và thể chế cai trị ở Trung Quốc có từ những thế kỷ VI-V tr.CN do Khổng tử và các học trò của ông xây dựng và về sau được phát triển, ổn định trong tứ thư, ngũ Kinh. Trong một chừng mực nào đó, Nho giáo ít nhiều cũng đã thâm nhập vào xã hội nước ta. Về sau, các triều đại của nhà nước Đại Việt đã tự nguyện lựa chọn Nho giáo làm chỗ dựa tinh thần. Đạo giáo là một tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc, được hệ thống hoá bởi một hệ thống thần điện, đạo tạng (kinh điển), đền miếu. Khi du nhập vào nước ta, Đạo giáo quyện hoà với tín ngưỡng dân gian Việt cổ. Phật giáo được truyền bá vào nước ta từ rất sớm. Tín ngưỡng dân gian của người Việt có những nét phù hợp với học thuyết của đạo Phật như kêu gọi mọi người làm điều nghĩa, có lòng nhân ái vị tha, thuyết nhân quả nghiệp báo, nên được đông đảo nhân dân hưởng ứng.Từ thời Hán, trên đất nước ta đã có trung tâm Phật giáo là Luy Lâu, bên cạnh đó còn có nhiều chùa tháp thờ Phật, nhiều đền thờ khác của tín ngưỡng dân gian.

Ngoài ra, việc giao lưu với Trung Hoa còn dẫn đến việc dùng chữ Hán làm văn tự và bước đầu manh nha hình thành chữ Nôm (văn tự chính thức của người Việt thời phong kiến).

Trên cơ sở văn minh nông nghiệp và xóm làng, nhân dân ta tiếp thu một số yếu tố văn hoá Trung Quốc, Ấn Độ và vùng biển phương Nam như giống cây trồng mới (kê, cao lương, một số loại đậu…), kĩ thuật nông nghiệp mới (bón phân bắc, guồng nước…), kĩ thuật thủ công (dệt lụa gấm, làm đồ sứ, làm giấy…), và cả một số tập quán trong ăn, mặc, ở, cách đặt tên họ…

Nhìn chung, trải qua gần 2000 năm, tiếp biến văn hóa với Trung Hoa, văn hóa Việt đã có những chuyển biến lớn và đã đem lại một số kết quả tích cực cho ta cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.


 Th.s Trần Thị Tuyết Sương

Khoa Du Lịch

SAIGONACT - BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn

Ban Tuyển sinh - Truyền thông

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: www.saigonact.edu.vn

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn

Điện thoại: (028) 3883.1793 - (028) 3883.1796 - Hotline: 0914.411.012Các tin khác