QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Ngày đăng: 16/01/2018

Trong những năm qua ngành du lịch có những bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quanh quốc tế đạt 10,2% năm, khách du lịch nội địa đạt 11,8% năm. Năm 2016 số lượng khách du lịch quốc tế đạt 10 triệu lượt người, tăng hơn 4,3 lần so với năm 2001, đóng góp trực tiếp vốn đạt 6,8% GDP cả gián tiếp và lan tỏa đạt 14% GDP.


Để ngành du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vào ngày 16/1/2017 bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch  trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

   Có thể nói sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế xuất khẩu tại chỗ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tài nguyên du lịch tạo nhiều  việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đát nước và con người Việt Nam.

Tuy nhiên ngành du lịch còn một số hạn chế yếu kém, đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống và nhà hàng do đó để đáp ứng được yêu cầu thu hút được 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trên 10% GDP. Tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD tạo ra 4 triệu việc làm trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp của nguồn du lịch.

Đặc biệt trong nghị quyết 08-NQ/TW đã nhấn mạnh  “Nhà nước có chính sách thu hút đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa các hình thức đào tạo du lịch…”. Do đó nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và cho TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Trường Đại học Du lịch Sài Gòn xin được mở ngành đào tạo Quản lý khách sạn để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực ăn uống và nhà hàng.

Trình độ đào tạo                    : Đại học

Loại hình đào tạo                  : Chính quy

Thời gian đào tạo                  : 04 năm

Đối tượng tuyển sinh             : Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo.