Ngày tình nguyện “Tương thân tương ái"

Ngày đăng: 12/09/2017

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017 của Đoàn Khoa Du lịch. Với tinh thần đi đến đâu, để lại dấu ấn tốt đẹp đến đó, tình nguyện viên của Khoa Du lịch đã tiến hành thực hiện các chuỗi hoạt động trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tiêu biểu như là: trao tặng nhà tình thương,…


Những món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn của bao thế hệ sinh viên Khoa Du lịch, từ đó giúp bà con đồng bào hiểu được tình cảm nồng thắm của những người miền xuôi dành cho bà con vùng sâu biên giới còn gặp nhiều khó khăn, cách trở. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2017 của Đoàn Khoa Du lịch đã kết thúc thành công tốt đẹp với những nụ cười nở trên môi các bạn sinh viên, họ đã không ngại khó, không ngại khổ, mang sức trẻ, sức khỏe và thời gian của mình để giúp đỡ cho đồng bào miền ngược, nâng cao tinh thần lá lành đùm lá rách, những truyền thống quý báu của dân tộc ta.