Hội thảo khoa học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo tại BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn”

Ngày đăng: 12/10/2017

Ngày 30/5/2017 tại Hội trường lầu 3, BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn đã tổ chức cuộc Hội thảo với chuyên đề “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo tại BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn”, thách thức và cơ hội của chúng ta.Hội thảo khoa học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo tại BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn”

        (Hội thảo khoa học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo tại BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn”)

Chủ đề Hội thảo bao gồm các nội dung: Nêu ra  thực trạng, chia sẻ quan điểm, thực tế, của các Trường Đại học khác về hướng quản lý, nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục; Thảo luận giữa các chuyên đề, các giảng viên về vai trò của  việc nâng cao chất lượng dạy và học trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế của Việt Nam, thách thức và cơ hội. 

Hội thảo thu hút được nhiều cán bộ, giảng viên tham gia với các chuyên đề khác nhau và được được đánh giá cao tại buổi lễ. Ban tổ chức Hội thảo đã trao giải nhất cho bài nghiên cứu của cô Lư Nguyễn  Xuân Thanh GV Khoa Du lịch, giải nhì thuộc về bài nghiên cứu của Thầy Phạm Văn Hương và giải ba thuộc về bài nghiên cứu của cô Nguyễn Kim Ánh Khoa Ngoại ngữ.

Ban tổ chức cũng trao Giấy khen tặng 8 đơn vị, cá nhân có thành tích tham gia nghiên cứu.


Hội thảo khoa học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo tại BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn”

(Cô Lư Nguyễn Xuân Thanh - Giải nhất đề tài nghiên cứu)


                                                                                                           Khoa Du lịch