Giới thiệu

Ngày đăng: 04/10/2017

Khai sinh cùng với sự thành lập của Trường, với đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị nhà hàng khách sạn, quản trị lữ hành, hướng dẫn viên du lịch từ các trường đại học có uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn, Khoa Du lịch BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn luôn là Khoa đi đầu trong hoạt động đào tạo, giảng dạy cũng như số lượng sinh viên theo học của Khoa nói riêng và toàn trường nói chung


Đặc biệt, sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp luôn được các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp, đáp ứng khả năng nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò nhà quản lý hay nhân viên thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng những chuẩn mực được công nhận trong nước và quốc tế.       

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO

Mục tiêu của Khoa Du lịch là đào tạo những sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phẩm chất phù hợp với các yêu cầu của thị trường lao động, cũng như có khả năng làm việc hiệu quả ở vị trí công việc tại các công ty, khách sạn trong và ngoài nước.

Năm học 2017-2018 BQLĐATL Trường Đại học Du lịch Sài Gòn  tuyển sinh các ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn, Quản trị lữ hành, Hướng dẫn Du lịch… giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị dịch vụ….; nắm vững kỹ năng chuyên sâu về quản trị khách sạn, lữ hành, hướng dẫn Du lịch, nhà hàng và các khu nghỉ dưỡng; khả năng hoạch định chính sách, chiến lược kế hoạch kinh doanh của nhà hàng – khách sạn; khả năng quản lý và tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch và tạo lập doanh nghiệp mới.

Với mục tiêu đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, sinh viên Khoa Du lịch sau khi tốt nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu:

Thông thạo các quy trình nghiệp vụ cơ bản của Các ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn, Quản trị lữ hành, Hướng dẫn Du lịch nắm chắc các  tiêu chuẩn chất lượng cách thức đánh giá chất lượng;

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc

Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ nhu cầu của xã hội;