Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học – Eureka lần XIX năm 2017

Ngày đăng: 16/01/2018

Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học – Eureka lần XIX năm 2017


1. Đối tượng tham gia          

Đối tượng tham gia Giải thưởng là Sinh viên hiện đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn quốc, theo 2 hình thức: cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

Để đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài tham gia, Ban tổ chức chỉ nhận đăng ký tham gia theo đơn vị trường, không nhận đăng ký tham gia theo tư cách cá nhân. Để tham gia Giải thưởng, các trường có trách nhiệm thành lập hội đồng khoa học để chấm và đánh giá chất lượng đề tài, xét chọn đề tài có chất lượng tốt gửi dự thi.

2. Lĩnh vực dự thi

Giải thưởng năm nay có tổng cộng 12 lĩnh vực, bao gồm: Xã hội và Nhân văn; Giáo dục; Kinh tế; Pháp lý; Kỹ thuật; Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng; Công nghệ thông tin; Công nghệ Hóa, Dược; Công nghệ Sinh – Y sinh; Nông lâm ngư nghiệp; Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ Thực phẩm. Ở mỗi ngành trong 1 lĩnh vực dự thi, trường được giới thiệu tối đa 10 đề tài nghiên cứu khoa học.

Website: http://www.khoahoctre.com.vn/