Cao đẳng

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

16/01/2018

Chương trình đào tạo Cử nhân Cao đẳng Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ hành được xây dựng nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân cao đẳng có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng tư duy và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực lữ hành, cụ thể là:

Ngành Quản trị lữ hành

28/09/2017

Với nhu cầu Du lịch ngày càng tăng cao của toàn xã hội, sau khi được trang bị những kiến thức và kỹ năng nghề cần thiết, ra trường sinh viên có thể dễ dàng tìm được việc làm với các vị trí như hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, người điều hành chương trình tour, quản lý nghiệp vụ hướng dẫn tại các khu Du lịch, Công ty Du lịch, nhân viên Marketing và bán sản phẩm lữ hành