Đội ngũ giảng viên

Ngày đăng: 21/08/2017

.DANH BẠ GIẢNG VIÊN KHOA DU LỊCH

STT

NGÀNH

HỌ TÊN

HỌC VỊ

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

1.    

LỮ HÀNH

Tăng Minh Châu

Thạc sĩ – NCS Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học, Địa danh, Tuyến điểm du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn, Tiếng Anh chuyên ngành, Nghiệp vụ Outbound

2.    

Phan Dũng Trí

Thạc sĩ Việt Nam học

Nghiệp vụ hướng dẫn, Quản trị lữ hành, Quản trị du lịch MICE, Nghiệp vụ Outbound

3.    

Nguyễn Văn Nhung

Cao học Quản trị du lịch

Nghiệp vụ hướng dẫn, Hoạt náo, Tổ chức sự kiện, Nghiệp vụ bán hàng, Nghiệp vụ Outbound,  An ninh an toàn sức khỏe du khách

4.    

Trần Thị Tuyết Sương

Thạc sĩ – NCS Văn hóa học

Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tâm lí du khách, Nghiệp vụ thiết kế & điều hành tour, Lịch sử Việt Nam

5.    

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Thạc sĩ Việt nam học

Hệ thống danh thắng và bảo tàng VN

6.    

Võ Thị Búp

Thạc sĩ Địa lí

Địa lí du lịch

7.    

Võ Sơn Đông

Thạc sĩ Việt Nam học

Tuyến điểm du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn, Nghệ thuật thuyết trình & tổ chức sinh hoạt trong du lịch, Nghiệp vụ thiết kế & điều hành tour

8.    

Nguyễn Quốc Trung

Thạc sĩ – NCS Văn hóa học

Du lịch bền vững

9.    

Nguyễn Thị Xuân Ngân

Thạc sĩ Việt Nam học

Tâm lí du khách, Kĩ năng giao tiếp trong du lịch, Tâm lí học đại cương, Văn hóa du lịch

10.

Đỗ Đăng Khoa

Thạc sĩ Việt nam học

Kĩ năng lập kế hoạch, Nghiệp vụ Outbound, Nghiệp vụ Visa

11.

Nguyễn Xuân Nguyên

Thạc sĩ QTKD

Marketing du lịch, Marketing cơ bản

12.

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Trần Đình Phương

Thạc sĩ Việt Nam học

Quản trị nhà hàng – ks, Nghiệp vụ nhà hàng, Nghiệp vụ buồng, Tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng – KS, Nghiệp vụ lễ tân

13.

Nguyễn Văn Nhân

Thạc sĩ QTKD

Thanh toán quốc tế trong du lịch, Tài chính kế toán,

14.

Trần Thị Phương Kiều

Thạc sĩ Công nghệ hóa phẩm

Nghiệp vụ bêp,nghiệp vụ chế biến món ăn

15.

Trần Thị Kim Oanh

Thạc sĩ Văn hóa học

Cơ sở văn hóa VN, Văn hóa ẩm thực, Các loại hình ẩm thực VN

16.

Nguyễn Đức Thuận

Cử nhân Ngoại ngữ, Quản trị NH - KS

Quản trị dịch vụ lưu trú, Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ nhà hàng, Nghiệp vụ buồng

17.

Lê Thị Mỹ

Thạc sĩ Quản trị DL

Nghiệp vụ bàn, Tiếng Anh chuyên ngành NH – KS, Tâm lí du khách

18.

Trần Thị Diễm Trang

Thạc sĩ QTKD

Quản trị học, Marketing Du lịch, Marketing căn bản

19.

Bùi Anh Tuấn

Thạc sĩ CNTT

Tin học ứng dụng DL

20.

Dương Đức Hưng

Thạc sĩ Chính trí

Chính trị

21.

Nguyễn Quốc Hùng

Thạc sĩ Pháp luật

Pháp luật