CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Ngày đăng: 16/01/2018

Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Lữ hành –hướng dẫn viên du lịch được thiết kế để đào tạo cho người học đã tốt nghiệp THPT/THCS hoặc tương đương trở thành hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ trong các công ty lữ hành, là người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng.


Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng làm việc trong các công ty du lịch, lữ hành, khách sạn…; là những người có tác phong tốt; có sức khỏe và có khả năng ổn định việc làm hoặc có khả năng thích ứng với cuộc sống; tôn trọng các quy định tại nơi làm việc, có đạo đức và lương tâm tâm nghề nghiệp; có đủ sức khỏe và khả năng ổn định việc làm, hoặc có khả năng thích ứng với cuộc sống, tôn trọng các quy định tại nơi làm việc, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của bản than và của sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, tin học, pháp luật và các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành khách sạn nhà hàng như: Cơ sở văn hóa Việt nam, địa lý du lịch, Phong tục lễ hội tín ngưỡng, Tuyến điểm du lịch, Thiết kế và điều hành tour, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch …Khóa học còn đi sâu cung cấp kinh nghiệm trong thực tiễn tác nghiệp cho các đối tượng đào tạo, phù hợp với công việc của học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường như: kỹ năng hướng dẫn, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hoạt náo và tổ chức sinh hoạt du lịch…

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài gòn, học sinh trở thành những người có phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật tốt. Học sinh có thể sử dụng kiến thức đã học để thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực du lịch lữ hành…Học sinh tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Lữ hành – hướng dẫn viên du lịch, hệ chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành lữ hành – hướng dẫn viên du lịch có cơ hội học liên thông lên trình độ cao hơn.

Trình độ đào tạo                    : Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo                        : Lữ hành – hướng dẫn viên du lịch

Mã ngành                                : 11

Đối tượng tuyển sinh :

-         Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

-         Học sinh chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông.

-         Học sinh Tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Thời gian đào tạo                  :

-         2 năm (đối với học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương)

-         2 năm 3 tháng (đối với học sinh chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông)

-         3 năm (đối với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở)