Ban chủ nhiệm Khoa

Ngày đăng: 21/08/2017

Trưởng Khoa - Phụ trách chung và điều hành các hoạt động Khoa Du lịch. Phó Khoa - Cùng Trưởng khoa điều hành và chỉ đạo các hoạt động Khoa Du lịch.


STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Vũ Khắc Chương

Trưởng khoa

2

ThS Trần Thị Tuyết Sương

Tổ trưởng bộ môn Lữ hành

3

ThS Trần Đình Phương

Tổ trưởng Bộ môn Lễ tân

4

ThS.Phạm Đức Thịnh

Tổ trưởng bộ môn KS - NH

5

CN. Phan Thị Bích Trâm

Thư ký


Trưởng Khoa - Phụ trách chung và điều hành các hoạt động Khoa Du lịch. Chịu trách nhiệm các mảng công việc:

+ Tổ chức hoạt động đào tạo;

+ Công tác sinh viên;

+ Quản lý và xây dựng đội ngũ;

+ Mảng quản lý Kỹ năng qua các chương trình thực hành, kiến tập, thực tập;

+ Mảng Quản lý Kỹ năng Nghiệp vụ qua các môn học;

+ Mảng đào tạo ngắn hạn;

+ Mảng hoạt động phong trào;

+ Công tác khác.